www.wtzmada.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

O NAS

Krótki opis działalnościWarsztat Terapii Zajęciowej utworzony został w grudniu 2006 r. przy Fundacji Pomocy Osobom z Autyzmem „Mada”, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 123, poz. 776 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587).

Uczestnicy Warsztatu objęci są 7-godzinną opieką w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej. Swoistą rehabilitacją jest dowóz uczestników do i z Warsztatu. Dla prawidłowego rozwoju uczestnika tworzony jest indywidualny program rehabilitacji i terapii tegoż uczestnika. Wewnętrznym aktem prawnym jest regulamin Warsztatu. Uczestnicy WTZ podzieleni są na 5-osobowe grupy terapeutyczne, które odbywają zajęcia tematyczne w
sześciu pracowniach, a są to: pracownia plastyczna, pracownia techniczna, pracownia gospodarstwa domowego, pracownia komputerowa, pracownia krawiecka i pracownia ogrodnicza.

W Warsztacie prowadzona jest re
walidacja, z której korzystają wszyscy uczestnicy w możliwym dla siebie zakresie.
W ramach rewalidacji odbywają się również zajęcia z hydroterapii, hipoterapii oraz zajęcia na ściance wspinaczkowej. W szerokim zakresie Warsztat prowadzi jako formę terapii arteterapię. Na pracowni plastycznej uczestnicy uczą się doboru barw, kształtują poczucie estetyki oraz wyobraźnię. Działalność pracowni technicznej umożliwia rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace majsterkowe z różnymi tworzywami, takimi jak drewno, metal, tkaniny. Dużym zainteresowaniem młodzieży uczestniczącej w terapii zajęciowej cieszy się pracownia komputerowa, która to uczy umiejętności posługiwania się współczesną techniką komputerową, ale także fotografią, wideofilmowaniem oraz tworzeniem biblioteki elektronicznej. Najbardziej popularna, zarówno w Polsce jak i w naszym Warsztacie, jest pracownia gospodarstwa domowego, realizująca terapię w zakresie najbardziej żywotnych potrzeb uczestnika tj. samodzielnej zaradności i samoobsługi. Pracownia krawiecka, w której uczestnicy poznają podstawy szycia ręcznego, maszynowego oraz prostego kroju. Pracownia ogrodnicza - poprzez wszelkiego rodzaju prace w plenerze jak i w pracowni uczestnicy zdobywają fundamentalną wiedzę  i umiejętności z zakresu ogrodnictwa tj. sadzenie, podlewanie czy pielęgnacja owoców i warzyw.

W Warsztacie przy pracowniach tematycznych działają również koła zainteresowań, prowadzone przez instruktorów. Są to koła:
informatyczne, fizyczne, chemiczne, przyrodnicze, sztuk artystycznych i biologiczne.
Warsztatowe koła są formą zajęć klubowych, gdzie wszyscy uczestnicy realizują swoje swoiste pasje, zamiłowania i umiejętności. Zajęcia w kołach/klubach w naturalny sposób poszerzają spektrum terapii prowadzonej w poszczególnych pracowniach naszego warsztatu.


Każdy uczestnik Warsztatu, w ramach indywidualnego programu, bierze udział w tzw. treningu ekonomicznym., który ma na celu wyposażenie uczestnika w wiedzę z zakresu znajomości pieniędzy, ich siły nabywczej oraz umiejętność operowania nimi. Ponadto trening ma służyć motywowaniu do pracy.

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Fundacji
MADA w Nowym Sączu obejmuje swoją działalnością 30. uczestników, w tym zarówno młodzież żeńską, jak i męską z niepełnosprawnościa intelektualną, autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Darmowy licznik odwiedzin
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego