www.wtzmada.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

PLASTYCZNA

PRACOWNIE

Odpowiedzialnym za pracownię plastycną jest Pan Mirek.
Prowadzone na pracowni zajęcia stanowią podstawę do wyrobienia wrażliwości

na sztukę oraz doskonalenia czynności samoobsługowych oraz umiejętności plastycznych w zakresie tworzenia prac i rzeczy upiększających świat, w którym żyjemy.
Ich celem jest wyeksponowanie i uświadomienie roli sztuki jako wytworu

człowieka w życiu,nadanie sensu pracom, które wykonuje się dla przyjemności.
Darmowy licznik odwiedzin
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego